Därför ska du prioritera en bra hemförsäkring

Alla har nytta av en hemförsäkring när olyckan är ett faktum, även du som bor i en bostadsrätt. Det är en stor risk att vara utan hemförsäkring. Men med rätt hemförsäkring kan du minimera risken och känna dig trygg.

Att ha en hemförsäkring är otroligt betydelsefullt för alla som har ett boende även om du inte äger boendet själv. Det är inte bara det att du får betala alla omkostnader själv om något skulle hända, vill det sig illa du kan även bli skuldsatt resten av ditt liv. Om du vill ha en hemförsäkring som ger dig trygghet ska du gå in på https://www.gofido.se/hemforsakring/bostadsrattsforsakring/ och läsa mer. Med denna hemförsäkringen kan du få en skräddarsydd hemförsäkring som är helt anpassad efter din personliga situation och behov.

“Bor du i hyresrätt räcker det med en hemförsäkring, bor du i villa eller bostadsrätt måste ha en tilläggsförsäkring.” Läs mer om detta här

Hemförsäkringen skyddar dig

Att det börjar brinna eller att en olycka plötsligt händer är något som kan ske närsomhelst. En hemförsäkring är en trygghet när det oförutsedda inträffar. Om du bor i en bostadsrätt är det viktigt att tänka på att du kan behöva ett tillägg till hemförsäkringen för ett fullgott skydd. Det brukar kallas för bostadsrättsförsäkring. Om du bor i villa är en villaförsäkring ett bra komplement. Att ha en olycksfallsförsäkring kan vara fördelaktigt utöver hemförsäkringen.

Hemförsäkringen ger trygghet på resan

Läs alltid igenom försäkringsvillkoren vid tecknande av en hemförsäkring. Då vet du vad som gäller och att du är rätt försäkrad. Tänk på att det ingår en reseskydd, rättsskydd, ansvarsskydd och överfallsskydd i hemförsäkringen.