Därför är det bäst att ha säkerhetsdörr

Att kunna få känna sig trygg i hemmet är väl något som alla önskar sig. Därmed är det inte så konstigt att det är allt fler som väljer att skaffa en säkerhetsdörr istället för en vanlig ytterdörr. Alla är inte helt säkra på vad som menas med begreppet säkerhetsdörr eller vad som är fördelen med att skaffa en, men det behöver faktiskt inte egentligen vara särskilt komplicerat.

Door,Entrance,To,The,Apartment,At,The,Entrance,Of,AnFör dig som funderar på att skaffa en säkerhetsdörr men som inte vet var du ska börja, så rekommenderas dörrarna från Prodoor starkt som kvalitativa och säkra alternativ. De är klassifierade efter olika RC-klasser, vilket är kort för Resistance Class – som är engelska för resistensklass – där RC 1 är den lägsta graden och RC 6 den allra säkraste klassen. Säkerhetsdörrar i klass RC 3 är bland de vanligast förekommande, och ska förhindra försök till att bryta sig in i fem minuter eller mer, men dörrar av både högre och lägre klassifieringar används – RC 4 förekommer till exempel oftare i områden där fler inbrott begås, eller där säkerheten är särskilt viktig.

Som husägare eller som hyresgäst

Som husägare så kan du själv bestämma om att införskaffa en säkerhetsdörr, medan du som hyr måste få godkännande av fastighetens ägare först – du kan inte kräva att sådan installeras, men kan ofta få tillåtelse att göra det om installationen inte innebär att större ingrepp måste göras. Efter att du har fått godkänt från ägaren så måste du se till att du sparar den gamla, vanliga ytterdörren, då den tillhör fastighetens ägare.

Inte bara för att förhindra inbrott

Säkerhetsdörrar är förstärkta med stål och utformade för att det ska vara så svårt och tidskrävande som möjligt för inbrottstjuvar att ta sig in i hemmet – men det är inte deras enda funktion. De ger även större skydd vid brand, och minskar mängden ljud som kommer in i hemmet utifrån.