När en närstående går bort är det vanligt att man har svårt att veta vad man ska göra. Något som ofta rekommenderas är att ta det lugnt, men att ändå sätta igång med alla bestyr så snart man orkar eftersom sorgearbetet ofta påbörjas på riktigt när begravningen är över.

 

Att en närstående dör är det mest förödande vi går igenom i livet, och kan göra att man tappar fattningen och känner sig förvirrad. Det allra första steget vid ett dödsfall är att ta kontakt med en begravningsbyrå för att få råd och hjälp. En begravningsbyrå i stockholm som erbjuder hjälp med allt som hör begravningen till är exempelvis ABC Lilla begravningsbyrån. Därefter bör man kontakta anhöriga som kan hjälpa till med det som ska göras och ordnas, så att man slipper gå igenom allt helt ensam och får bra med stöd. Är man den som hittar den avlidna är första steget att kontakta en läkare som kan utfärda dödsbevis. Läkaren kan då även hjälpa till med att kontakta en begravningsbyrå som hämtar den avlidna.

 

Efter dödsfallet

Det kan vara skönt att få något annat att fokusera på när en närstående gått bort. Nedan löper en lista på en rad praktiska saker som måste göras efter ett dödsfall.

 

  • Planera begravningen. Enligt svensk lag ska begravning ske inom en månad efter dödsfallet. Vanligast är att den sker inom 2–3 veckor. Tänk över om det ska vara en kyrklig eller en borgerlig begravning, eller en annan typ av ceremoni. Ska kremering utföras eller inte? Vart ska begravningen ske? När? Vilka ska bjudas in? Om den avlidna inte hade några önskemål avgör de närmast anhöriga, skriver NT.
  • Meddela den avlidnas kontakter om dödsfallet. Dessa kan vara familj, vänner och arbetsplats men också hemtjänst, bank eller försäkringskassa.
  • Kontakta hyresvärd eller bostadsrättsförening och meddela dödsfallet.
  • Säg upp alla abonnemang och prenumerationer.
  • Makulera ID-handlingar, kreditkort och medlemskort.
  • Ta hand om den avlidnes husdjur. Se till att husdjuret tas om hand eller kommer till ett adoptionscenter.
  • Återlämna eventuella hjälpmedel och mediciner till sjukhus och apotek.
  • Ta hand om dödsboet. Om det inte finns information om vem den avlidnas tillgångar och skulder tillfaller kan en boutredningsman hjälpa till med bouppteckningen. Detta ska enligt lag göras senast tre månader efter dödsfallet.