Dyrt och svårt med skilsmässa

Det kommer en tid i livet då många måste gå igenom en skilsmässa. Den är inte bara jobbig för de flesta, utan kan även bli komplicerad, tidskrävande och dyr.

Nu i juli öppnar speciella skilsmässocenter i Storbritannien där man kan avsluta sitt äktenskap över disk, skriver Dagens Nyheter. En orsak till att man inför detta är att korta köerna i domstolarna för de gifta par som vill skiljas. Den nya processen blir billigare och snabbare och kan alltså ske över disk eller via post. Målet är att de som vill skilja sig ska kunna få igenom sin skilsmässa helst samma dag men som högst inom 48 timmar. Inom rättsväsendet ser man positivt på förändringen eftersom skilsmässor i dag tar upp en väldigt stor del av domarnas begränsade resurser och tid.

Skilsmässa i Sverige3611304-couple-in-disagreement

Så här smidigt går det dock inte än att ta ut en skilsmässa i Sverige. Är man överens om en skilsmässa i Sverige kan man skicka in en ansökan om skilsmässa till den lokala tingsrätten som sedan tar ett beslut. Är man dock inte överens eller om man har barn under 16 år, får man en betänketid på sex månader för skilsmässan. Läs mer. Har man dock inte levt ihop på två år kan man ta ut skilsmässa direkt även om man inte är överrens och har unga barn. Det kan vara lite krångligt att veta alla regler som gäller vid en skilsmässa. Därför kan man ta hjälp av jurister hos exempelvis familjensjurist.se.

Bodelning kan bli dyr

Ytterligare något som kan vara komplicerat och svårt vid en skilsmässa är bodelningen. Bodelningen kan bli riktigt dyr, speciellt när de två som ska skilja sig inte kommer överens. När ett par inte kan komma överens om hur tillgångarna ska delas måste nämligen en bodelningsförrättare kopplas in. En sådan har ett timarvode på mellan 1 500 och 3 000 kronor, skriver Svenska Dagbladet.